browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Valletta

Zabytki stolicy Malty- Valletty

Malta to przez wielu jeszcze nieodkryte i niewielkie, bo liczące zaledwie nieco ponad 400 tysięcy mieszkańców państwo wyspiarskie Europy Południowej. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, jest to niezmiernie ciekawy kraj będący mieszanką kulturową Wielkiej Brytanii, Włoch oraz krajów arabskich Afryki co miało swoje znaczenie dla zabytków będących ciekawym mixem różnych stylów.

Categories: Valletta | Tags: , , | Leave a comment