browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zabytki w Jerozolimie

Posted by on 28 lutego, 2011

jerozolimaJerozolima jest największym miastem oraz stolicą Izraela. Powierzchnia tego miasta wynosi 123 km², a liczba mieszkańców sięga 780 200. W Mieście tym bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł poligraficzny, przetwórstwa spożywczego, włókienniczy, odzieżowy, chemiczny, a także skórzany. Oto krótki artykuł na temat tego jakie atrakcje czekają przybywających do Jerozolimy turystów. Oczywiście są to tylko wybrane pozycje z tak obfitującego w zabytki miasta.

Ściana Płaczu – Jest to pozostałość Świątyni Jerozolimskiej, którą zniszczyli Rzymianie. Nazwa ściany wzięła się od żydowskiego święta opłakiwania zburzenia świątyni przez Rzymian. Od wieków w miejsce to przybywają pielgrzymki Żydów, którzy modlą się pod ścianą. Żydzi starali się wykupić prawa do muru, jednak bezskutecznie. Ściana została zbudowana z ogromnych bloków kamiennych. Od VI wieku w miejscu zburzonej świątyni powstał Meczet Skały upamiętniający Mahometa. Ściana Płaczu to mur o długości 57 metrów będący częścią zachodniej ściany kompleksu Wzgórza Świątynnego. Został on zbudowany przez Heroda Wielkiego ok. 19 w. p. n.e. Pod Ścianą Płaczu od lat gromadzą się rzesze pielgrzymów z różnych krajów.

Kopuła na Skale – To budowla zwana Meczetem Omara. Jest to muzułmańskie sanktuarium położone na Wzgórzu Świątynnym. Kopuła nosi nazwę meczetu, choć tak naprawdę nim nie jest. To jedynie swego rodzaju pomnik. Jest to jedno z trzech najświętszych miejsc islamu. We wnętrzu kopuły znajduje się grota, pod którą miała być ukryta studnia dusz. W latach 1099-1187 i 1229-1244 Kopuła na Skale pełniła funkcję kościoła.

Góra Oliwna – Jest to wzniesienie znajdujące się we Wschodniej Jerozolimie. Nazwa góry wiąże się z rosnącymi kiedyś na niej gajami oliwnymi. Dla Arabów Góra Oliwna ma charakter sakralny. Wzmianki o tym miejscu można znaleźć w Piśmie Świętym. Na szczycie góry znajdują się sanktuaria chrześcijańskie takie, jak: kaplica Wniebowstąpienia, grota św. Pelagii, grecki kościół Viri Galilei, francuski karmel Ojcze nasz, klasztor benedyktynek, kościół Dominus flevit, rosyjska cerkiew św. Marii Magdaleny, skała św. Tomasza, Ogród Oliwny i bazylika w Getsemani, polski klasztor elżbietanek – Home of Peace, sanktuarium w Betfage oraz sanktuarium w Betanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 5 =