browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rio de Janeiro

Karnawał w Rio de Janeiro

W Polsce karnawał nie jest obchodzony zbyt hucznie. Osoby starsze najczęściej spędzają go w domach przed telewizorem lub wśród kilku przyjaciół, młodzi natomiast preferują imprezy domowe w większym gronie lub też wyjścia na dyskoteki. Jeśli jednak marzy nam się karnawał z prawdziwego zdarzenia, a dysponujemy odpowiednią gotówką, udajmy się w podróż, np. do Rio de … Continue reading »

Categories: Rio de Janeiro | Tags: , , | 1 Comment